Program Hakkında


Program Hakkında

İnsanın sağlık ve beraberinde hastalık kavramına verdiği önem tüm dünyada ve ülkemizde insanlık tarihi ile gelişerek artmaktadır. Bu kavramlara hizmet eden sağlık sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesiyle birlikte sağlık sektörüne verilen önem artmaktadır. Sağlık bakanlığı yayınladığı tebliğ doğrultusunda sürekli rahatsızlığı bulunan ve sürekli hastanede kalması gereken hastalar için evde hasta bakımı uygulamasını başlatmıştır. Bu kapsamda sürekli hastalığı olan ve bakıma muhtaç durumda olan hastalara ilgili sağlık personeli tarafından evinde bakım hizmeti sağlanacaktır.

Yaşam koşullarının iyileşmesi ile birlikte, insanlar daha kaliteli sağlık hizmeti almayı beklemektedirler. Bu anlamda sağlık sektörüne yapılan yerli ve yabancı yatırım sayısı da artmaktadır. Bu gelişmelerin en büyük belirtisi özel hastane ve polikliniklerin sayısının artmasıdır. Ancak sağlık kuruluşlarında ve dışarıda hastaya hizmet verecek sağlık personeli aynı hızla artmamaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemli rol oynamaktadır.

Amaç

Programın amacı, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakım elemanı yetiştirmektir.

Hedef 

Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve bu hizmetlere ulaşımın yaygınlaştırılmasına paralel olarak sağlık sistemi içindeki çalışma alanları da gün geçtikçe genişlemektedir. Bu nedenle evde hasta bakımı programının gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek nitelikli evde hasta bakım elamanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.   

Kabul Şartları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin EVDE HASTA BAKIMI programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması

Alınacak Derece

Bu programdan mezun olanlara "Önlisans Diploması" ve "Tekniker" ünvanı verilir.

Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: Beslenme ve diyetetik, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Hemşirelik

İstihdam Olanakları

Bölümün mezunları, ülkemizin en gelişmiş ve en modern kamu ve özel hastanelerinde ve medikal şirketlerde öncelikle tercih edilmektedir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Önlisans

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Evde hasta bakımı Teknikerliği Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Tel: +90 378 505 00 83 Belge Geçer: +90 378 505 00 82 E-posta: shmyo@bartin.edu.tr

Copyright Evde Hasta Bakımı Programı